MANUEL PUIG I GENIS 1868-1957

Un dels millors pintors espanyols de finals del segle XIX i primera meitat del XX.Autorretrat 1927


"Una cosa és ser PINTOR i una altra, molt diferent és ser ARTISTA, avui hi ha molts artesans pintors i pocs artistes. Distingir-és fàcil: Si fa no fa, els primers pinten d'una manera similar, donen la impressió de copiar els uns als altres , posseeixen una personalilad de conjunt. seus quadres no tenen interès.

Els altres els ARTISTES, pinten segons dicta la seva imaginació i segons les lleis que els han inculcat els seus estudis, no tenen necessitat de robar el dels seus veïns ni de seguir escola ni cap moda. Ells creen des de la seva sensibilitat, imaginació i llibertat ... ".


Manuel Puig i Genís