FUNDACIÓN PUIG GENÍS

LA FUNDACIÓ

LA FUNDACIÓ

La Fundació PUIG GENIS, es crea el 12 de Juliol a l'any 2015, per iniciativa dels néts del pintor MANUEL PUIG GENIS (1868-1957), que aporten els recursos necessaris per a la seva constitució i els donen a aquesta Fundació que és una entitat "sense ànim de lucre".

FINS
 
 La fundació té per finalitat primordial la catalogació, conservació, promoció, exposició i en general la difusió de l'obra de l'insigne pintor Manuel Puig Genís (1868-1957), i com a finalitat complementària la tinença i exposició de qualsevol produccions artístiques d'altres pintors, moderns o clàssics; amb especial èmfasi en els contemporanis a Manuel Puig Genís i joves valors.

BENEFICIARIS

 El destinatari bàsic dels beneficis de la Fundació és la Humanitat, en general i en particular la societat espanyola.

RECONEIXEMENT LEGAL

 Inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per Ordre Ministerial de 13 d'Octubre de 2015, amb el nombre de registre 1768. BOE núm. 262 de Dilluns 2 de novembre del 2015.


Amb el reconeixement "de l'interès general dels seus fins".