FUNDACIÓN PUIG GENÍS


PUBLICACIONS

Año 2019


Llibre : 


PUIG GENÍS 1868-1957
"Mestre del Realisme Romàntic"

 

Es tracta d'una monografia sobre la vida i l'obra del pintor, escrita, documentada i editada després d'un treball de més de cinc anys de recerca sota els auspicis de la Fundació.


Obra escrita i dirigida per Mauel Masnou i Puig, nét de l'artista amb la inestimable col·laboració de Montse Fernández Esparrach i Raquel Castellà i Perarnau, les quals ja havien col·laborat amb la Fundació, com a comissaries de l'exposició "Redescobrint Puig Genís". Cal destacar que en el procés de documentació de la monografia, hi han col·laborat 25 institucions i més de 60 particulars.


L'obra de més de 300 pàgines, impreses en quadricromia i paper d'alta qualitat, plena d'imatges i il·lustracions que complementen el text i ofereixen l'oportunitat de contemplar una selecció important d'obres del pintor, així com imatges inèdites de la seva època.
 


 Per finançar l'edició, a més dels recursos de la Fundació Puig Genís, ha comptat amb la Col·laboració de l'Ajuntament de Vic, el XAC Arxiu Comarcal d'Osona i la Fundació Puig-Porret.


ISBN 978-84-09-13619-3 i Dipòsit Legal: M-21567-2019
 COM OBTENIR EXEMPLARS DEL LLIBRE


Formular la petició mitjançant e-mail: fundaciónpuiggenis@gmail.com


Si es tracta d'una institució d'interès cultural i s'acredita degudament, segons disponibilitat, els serà remès sense càrrec.
Si es tracta d'un particular, comerciant o empresa, s'enviarà (territori nacional), contra un donatiu de 48 euros, per sufragar les despeses d'enviament i contribuir a les finalitats de la Fundació.


Any 2018


POSTALS DE LA CIUTAT DE VIC
Edició limitada de 12+1 postals B/N, que es corresponen amb obres de MANUEL PUIG GENIS, realitzades al llarg de la vida i amb argument comú de la ciutat de VIC.
Queden molt poques existències, que s'enviaran per ordre de petició, recomanant que s'inclogui un donatiu mínim de 18€ juntament amb la comanda, que recomanem enviar per correu electrònic dirigit a: fundaciónpuiggenis@gmail.com. 


Any 2017

COL.LECCIÓ "PERSONATGES VISCUTS"


Edició limitada d'una sèrie de dibuixos/caricatures de personatges que Manuel Puig Genís havia observat al llarg de la seva vida i que, al seu moment, li van cridar l'atenció.                


Resulten ser una crítica amable de part de la societat ama que li va tocar conviure i que, malalt i ja gairebé sense visió va realitzar l'any 1956. Sent un dels seus darrers treballs abans de morir l'any següent.                  


La Fundació va realitzar una edició de 60 exemplars numerats i certificats amb els segells sec i humit que en garanteixen la procedència.


Es presenten en una carpeta, amb una presentació escrita i una de les últimes fotos de l'artista.


Queden molt pocs exemplars que es poden obtenir adreçant-se a la Fundació per correu electrònic. 

fundacionpuiggenis@gmail.com .Hi ha una edició en castellà i una altra en català.


Se subministraran per rigorós ordre de sol·licitud, fins que s'acabin. Per contribuir als projectes i fins de la Fundació, realització i despeses d'enviament es recomana un donatiu mínim de 36€. Al compte de la fundació a CaixaBank, que serà facilitada amb la confirmació de la comanda.  

                   Any 2016

"LA DESESPERACIÓ DE JUDES"

GRAVAT EDICIÓ LIMITADA DE 40 EXEMPLARS NUMERATSGravat en planxa de fotopolímer KM73GR. Imatge obtinguda a partir d'un esbós de l'artista Puig Genís, amb el qual posteriorment faria l'obra que obtindria el primer premi de la Diputació de Barcelona el 1889.


El guardó anava associat a una "bossa d'estudis" que posteriorment li permetria traslladar-se a Madrid per estudiar als "Grans Mestres" del Museu del Prado i cursar estudis sota la tutela de Federico de Madrazo, qui li va atorgar la "millor qualificació" a pintura.


Es tracta d'una obra que va marcar una fita a la carrera del pintor i la segona baula de la seva formació acadèmica després de Barcelona i posteriorment Roma i París.


L'edició està composta de 40 exemplars estampats mà amb tintes cal·ligràfiques sobre paper Zerkall Artrag de 300 gr. totes i cadascuna degudament numerades.


Queden molt pocs gravats disponibles, podeu sol·licitar-los al correu electrònic fundacionpuiggenis@gmail.com. Es recomana un donatiu mínim de 200€ per ajudar a la realització de les finalitats de la Fundació. Les peticions s'atendran per ordre de recepció i fins i tot que s'esgotin els gravats disponibles.


Any 2015

CALENDARI PUIG GENÍSQuan encara la Fundació era un projecte i a fi de començar a divulgar la figura i l'obra de Manuel Puig Genís, es va editar un calendari per al 2015, que es va enviar a persones que havien conegut personalment el pintor, abans de la seva mort i entitats amb les que havia col·laborat.


L'edició està totalment esgotada, totes les obres del calendari estan incloses al llibre PUIG GENIS 1868-1957 "Mestre del Realisme Romàntic".