FUNDACIÓN PUIG GENÍS


SUPORT A LA INSTITUCIÓ

Donacions


 Les donacions són vitals per impulsar i donar continuïtat a les activitats de conservació, investigació, exhibició i difusió de l'obra artística del pintor. D'una manera molt especial en aquesta etapa inicial, en què calen moltes accions simultànies perquè sigui possible que la societat "Redescobreixi" a PUIG GENIS i al retrobar-se amb la seva obra ho pugui situar al lloc destacat que es mereix.

 

Aquesta petició d'ajuda va dirigida a les persones, empreses i institucions que vulguin participar activament en el projecte actual, que té per objectiu impulsar i fer créixer els serveis que la Fundació ofereix a la comunitat científica i la societat civil de manera constant a tots els seus. àmbits dactuació.

Els donants tindran dret als beneficis fiscals previstos per la legislació vigent i l'aplicació de la Llei de protecció de dades (veure final d'aquesta pàgina).


Com es pot col·laborar?

Realitzant un únic donatiu
O bé una donació mensual o anual
Realitzar un llegat testamentari, ja sigui de caràcter pecuniari o bé una obra d'art.
Per a qualsevol altra iniciativa, si us plau contacteu amb nosaltres.

Per a això poden fer-ho per:

- Transferència bancària al següent número de compte de Caixa Bank: ES74 2100 2923 0602 0025 5092, assenyalant com a beneficiari la Fundació Puig Genís.

- Facilitant un compte bancari on domiciliar l'import de la donació que voleu realitzar. Indicant Nom, NIF, import a donar, data(es) en què desitja es presenti el rebut de la(les) donació(és) i número IBAN del compte bancari on hagi de presentar-se i carregar-se el(els) rebuts corresponents.


Incentius fiscals

 Deducció.

Donacions dins un mateix any: Els contribuents de l'IRPF tindran dret a deduir de la seva quota íntegra el 75% dels primers 150 euros donats o dels béns o drets donats fins al valor de 150 euros, calculat conforme a les regles de valoració de la llei.

Els 150 primers euros són els que el contribuent decideixi respecte del total de les donacions que hagi realitzat en el mateix exercici una o diverses entitats, sense que hagin de ser els primers 150 euros en el temps.

La resta de la donació o de la resta de donacions que superin els 150 euros donaran dret a deduir de la quota íntegra el 30% de l'import donat o del valor dels béns o drets donats.

A més,

Donacions plurianuals: el 30% s'incrementarà al 35% si el contribuent ha fet donacions per import o valor igual o superior a la mateixa entitat en els dos exercicis anteriors.

Feu una donació!
 Ajudeu a dur a terme les finalitats de la Fundació.